Category Archives: Feminism

If only women KNEW who they really are…!

To The Lotus Feet of Iranian Women!!

سلام بر همگی عزیزان/ متن زیر را ساعتی پیش برای یک گروه در ارکت نوشتم به نام “پای زن ایرانی”/ در شرط خودم برای عضویت / 20 مارچ/ هم مطلبی برایشان نوشته بودم به این مضموم:
شرط عضویت در این گروه
سلام/ فقط و فقط به یک شرط عضو این گروه شدم و هستم که “پای زن ایرانی” را نماد انرژی زن ایرانی بدانیم و نه فقط یک جسم = بدون روح! مرد ایرانی هنوز خیلی باید راه بیاید تا قدر زن را بداند و او را همچون مرشد و راهنمای خودش بپذیرد./ پس با این پیش شرط که”پا” فقط جسم نیست و یک انرژی والا و هوشمند الهی در آن جاری است، من احترام و عشق خود را به این نماد زن ایرانی (یک موجودواقعی و الهی) تقدیم می کنم و عضو این گروه می شوم و میتوانم برای اعضای محترم از ترجمه های خودم از اوشو در مورد انرژی زن بفرستم = شاید مردان ایرانی را مفید افتد در شناخت خودشان و انرژی زن. سال نو مبارک شاد باشی

امروز دیدم تعداد اعضا بالا رفته خیلی ولی مطلب اساسی چیز نداشتم یا ندیدم در این گروه: پس متن زیر را نوشتم. تقئیم به پاهای نیلوفرین زنان ایرانی که تربیت کننده ی مرد ایرانی هستند (بعنوان مادر و سپس همسر) و اگر خواهران عزیز هر “بی تربیتی” از این مرد ایرانی می بینند، لطفا به حساب “بدآموزی” های آنان نزد مادرانشان (و البته پدارنشان که آنان هم در دامان مادران و زنان تربیت شده اند!!) بگذارید! و ببخشید!

So What? خوب که چی؟
سلام…. می بینم که تعداد اعضا بیشتر شده ولی جز آگهی های تبلیغاتی چیزی در سایت نیست. پس این پاهای نیلوفرین زن ایرانی چی شد؟ عکسش که پای مرد ایرانی است! نماد و محتوا چی؟
در هند رسم است که کوچکتر و شاگرد برای ادای احترام پای بزرگتر و استاد را لمس می کند. ولی اگر شما بخواهید پای یک زن هندی را لمس کنید خیلی دچار اظطراب می شود. چرا؟
چرا پا؟

برای اینکه در فرهنگ هند پا به معنی پایین و پست است/ ولی پای کسی که “آن” ی دارد و احترامش لازم است (انسان به خدا رسیده) فرق دارد و بهش می گویند “پاهای نیلوفرین” به معنی گلی که ریشه در لجن دارد و ساقه در آب و خودش در هوا است و پاک.
من فکر کردم منظور شما از “پای زن ایرانی” این بوده و برای همین عضو شدم تا اگر مردان ایرانی بخواهند بدانند که جنس زن چقدر از آن جلوتر و کارآمدتر و هوشمند تر است، بتوانم خدمتی کنم.

خواندن کتاب های اوشو توصیه می شود و اگر به فارسی خواستید می توانید با من تماس بگیرید.
بزودی لینک سایت جدید خود را می فرستم تا عزیزان از آن طریق بتوانند با این مبحث بیشتر آشنا شوند.
شاد باشیم
هووووووووووووووووووو

Leave a comment

Filed under Feminism, MyWritings, نوشته هایم, اشو ...

در باره ازدواج = On marriage by famous people

Jay Baba, since the ‘game’ is over now (until they do not mess with me again!), i have time for other things! The following was received by Jamile Jaan again this morning! Funny and factual words on ‘marriage’, which i like to write on it more and more!
در باره ازدواج
1- با ازدواج، مرد روي گذشته اش خط مي كشد و زن روي آينده اش (سينكالويس)
۲- ازدواج كنيد، به هر وسيله اي كه مي توانيد. زيرا اگر زن خوبي گيرتان آمد بسيار خوشبخت خواهيد شد و اگر گرفتار يك همسر بد شويد فيلسوف بزرگي مي شويد. ( سقراط)
۳- قبل از رفتن به جنگ يكي دو بار و پيش از رفتن به خواستگاري سه بار براي خودت دعا كن . ( يكي از دانشمندان لهستاني )
۴- من تنها با مردي ازدواج مي كنم كه عتيقه شناس باشد تا هر چه پيرتر شدم، براي او عزيزتر باشم. ( آگاتا كريستي)
۵- زن ترجيح مي دهد با مردي ازدواج كند كه زندگي خوبي نداشته باشد، اما نمي تواند مردي را كه شنونده خوبي نيست، تحمل كن( كين هابارد)
۶- اصل و نسب مرد وقتي مشخص مي شود كه آنها بر سر مسائل كوچك با هم مشكل پيدا مي كنند. ( شاو)
۷- هيچ زني در راه رضاي خدا با مردي ازدواج نمي كند. ( ضرب المثل اسكاتلندي)
۸- دوام ازدواج يك قسمت روي محبت است و نُه قسمتش روي گذشت از خطا. ( ضرب المثل اسكاتلندي )
۹- زناشويي غصه هاي خيالي و موهوم را به غصه نقد و موجود تبديل مي كند. (ضرب المثل آلماني )
۱۰- ازدواج قرارداد دو نفره اي است كه درهمه دنيا اعتبار دارد. ( مارك تواين )
۱۱- قبل از ازدواج درباره تربيت اطفال شش نظريه داشتم، اما حالا شش فرزند دارم و داراي هيچ نظريه اي نيستم. ( لرد لوچستر)
۱۲- ازدواج پيوندي است كه از درختي به درخت ديگر بزنند، اگر خوب گرفت هر دو ” زنده ” مي شوند و اگر ” بد ” شد هر دو مي ميرند. ( سعيد نفيسي )
۱۳- ازدواج بيشتر از رفتن به جنگ ” شجاعت ” مي خواهد. ( كريستين )
۱۴- با همسر خود مثل يك رمان رفتار كنيد و فصل هاي خسته كننده او را اصلاً نخوانيد. ( سوني اسمارت)
۱۵- ازدواج مثل اجراي يك نقشه جنگي است كه اگر در آن فقط يك اشتباه صورت بگيرد جبرانش غير ممكن خواهد بود. ( بورنز )

Leave a comment

Filed under Education, Feminism, Humor, MyServices, Psychology

Perian carpet/art/culture


feminist, receptive, loving care of   women + the schauvinist aggressive behavior of men +greed + fear = this long suppression………

Leave a comment

Filed under Arts, Attitude, Education, Ego, Feminism, Information, IntellectualSkills, MyWritings, Photos, Psychology

Ma Prem Shashi, Pune 2005


Ma Prem Shashi

Leave a comment

Filed under Arts, BharataIndia, Education, FactScience, Feminism, Information, Mediatation, Osho, Photos, Places, Poetry, Psychology

balanced and organized…


balanced and organized….

Leave a comment

Filed under Arts, Education, FactScience, Feminism, Information, Mediatation, MyServices, Photos, Psychology