Category Archives: Politicians

Issues preventing this earth to be a paradise for all!

Avatar Meher Baba On War = مهربان شهریار ایرانی از سرچشمه ها و تاثیرات جنگ می گوید

Jay baba Huuuuuuuuuuuuuuuuuu, yes, the farsi translation of Baba On War….. needed for ALL, especially those who will suffer by the up coming war in the region….. PLEASE SPREAD THE WORD……………..متن زیر را الان برای چند تا گروه اینترنتی که عضو هستم فرستادم…… لطفا تا میتوانید در انتشار آن برای تمام فارسی زبان ها همکاری فرمایید

خبر خوش به همگان: در این وانفسای اغتشاش و اخبار بد و جنگی که بزودی جاهلین بر مردم تحمیل می کنند، امشب تصمیم گرفتم سخنان پرارزش و مفید مهربابا ( فرزند شهریار ایرانی) را برای فارسی زبانان عزیز ترجمه کنم و در اختیار همگان قرار دهم.

پس از ماه ها دوری از کار ترجمه، شاید نثر فارسی خوب و روان نباشد و برای همین، عین اصل انگلیسی آن را هم می آورم و چون فعلاٌ فرصت بازنگری و ویرایش نهایی نیست، هرکجا شک داشته باشم با سه علامت سوال (؟؟؟) آن را مشخص می کنم تا اگر عزیزانی واژه ی درست و یا مناسب تری را سراغ داشتند ما را بی نصیب نگذارند.

کسانی که آن را دریافت می کنند، خواهشمندم به دلیل اهمیت این اثر و فوایدی که می تواند برای تمام ایرانیان و فارسی زبان ها داشته باشد، برای دیگران (هرچه بیشتر = بهتر!) ارسال کنند تا در یک اقدام فراگیر، هرچه تعداد زیادتری از ایرانیان (ولو آنان که در کار راه اندازی ماشین جنگی در ایران و خارج از آن هستند) بتوانند از آن بهره ببرند. برای همین در وبلاگ شخصی خودم نیز آن را می آورم و هرکسی مایل بود می تواند به آن وبلاگ لینک بدهد = http://newsofloving.blogspot.com/
با درود و سپاس و آرزوی آگاهی و صبر برای ملت شریف ایران. محسن خاتمی
mohsenlove(at)gmail.com

<!– D([“mb”,”نکته\n\u003d برخی از اصلاحات مهربابا بسیار فنی و پیچیده هستند و نیاز به توضیح دارد\n(مانند شکل ها \u003d forms) که در انتهای همین مطلب آمده/ ولی بنده فعلا از\nدادن توضیحات معذورم و خواننده ی کنجکاو را به سایت های مهربابا به فارسی\nو انگلیسی ارجاع می دهم (زیر همین ایمیل را ببینید که وبلاگ دوم مخصوص\nمهربابا است و دوزبانه …. در آن لینک های دیگری به سایت های اساسی\nمهربابا داده شده است)
\n

\n\n\n

سرچشمه ها و تاثیرات جنگ

\n\n\n

از: مهربابا

\n\n\n\n\n

این سخنرانی، که از کتاب “بشریت،\nبشنو” مهربابا است، توسط دان استیونسن ویرایش شده، چند سال پس از جنگ جهانی\nدوم توسط مهربابا برای مریدانش ایراد شده است. امروزه نیز بسیار مربوط باقی می\nماند.
\nنخستین چاپ\nکتاب “بشنو بشریت” از مهربابا در سال 1957 توسط شرکت داد، مید \n در نیویورک منتشر شد و دومین چاپ آن در 1971\nتوسط نشر هارپر کولوفن در نیویورک. سومین چاپ این کتاب در 1985 توسط در نشست با مهربابا، آتلانتا و\nدنور صورت گرفت.

\n\n\n

Origins\nand Effects of War
\nby Meher Baba

\n\n\n

This discourse, from “,1] ); //–>نکته = برخی از اصلاحات مهربابا بسیار فنی و پیچیده هستند و نیاز به توضیح دارد (مانند شکل ها = forms) که در انتهای همین مطلب آمده/ ولی بنده فعلا از دادن توضیحات معذورم و خواننده ی کنجکاو را به سایت های مهربابا به فارسی و انگلیسی ارجاع می دهم

متن کامل در وبلاگ مهربابا برای عاشقان آمده است

Leave a comment

Filed under 'MeherBaba-lovers', MyServices, MyTranslations, MyWritings, Politicians

The Top Ten World’s Worst Dictators At Present

8/25/2006 /4:28 PM
Jay Baba Huuuuuuuuuuuuu.. Speaking of the ‘BIG people’, these BIG egos MUST be on the TOP list, otherwise they would not ruin their lives being dictators! Of course these are only the ‘exposed’ ones, many other BIG ones are carrying other ‘titles’ (heads of the powerful states, corporations, etc!)

Since # 9 is somehow relates to me (my homeland is ‘occupied’ by him and his stupid followers!) I list them ALL, here.

See how I can ‘create’ ‘powerful’ enemies from other countries, as well?!

Please NOTE the word ‘power’ in all these (and other) ‘ego/mind cases’ ! And also the word ‘worse’! There must be hundreds of ‘less bad’ dictators around; and may be millions, when it comes to the ‘house-hold’ level!

1. Omar AlBashir, Sudan, in power since 1989
2. Kim Jong-il, North Korea, in power since 1994
3. Than Shwe, Burma, in power since 1992
4. Robert Mugabe, Zimbabwe, in power since 1980
5. Islam Karimov, Uzbakestan, in power since1990
6. Hu Jinato, China, in power since 2002
7. King Abbdullah, Saudi Arabia, in power since 1995
8. Saparmurat Niyazov, Turkmenistan, in power since1990
9. Seyyed Ali Khamenei, Iran, in power since 1989
10. Teodoro Obiang Nguema, Equatoria Guinea, in power since1979

Interesting enough 4 out of 10 (40%) are ‘Moslems’, ONLY by the name of course, not by ‘definition’ (a Muslim is one who is peaceful and submits to the Will of Allah and no one is hurt by him/her!)

The source is Hindustan Times, Aug.21.2006

Leave a comment

Filed under Education, HumanRights, MyServices, MyWritings, Politicians, Psychology

HOW can they peaceful?!

Found some funny pictures and like to share….
Demonstration in Tehran: do not believe what you read ,
like the incorrect spelling, the statement is incorrect!
they do not know what ‘peace’ is, HOW can they peaceful?!

Leave a comment

Filed under Education, HumanRights, MyServices, News, Politicians, Psychology

international petition: appeal for freedom in Iran

received this mail just now and cannot just archive it, without posting it here. i have signed the petition and invite all those who respect Higher Values in Life, to sign it……… Jay Baba Huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Dear friends around the world

Abed Tavancheh and Yashar Ghajar are young active scientists at the university of Amir Kabir in Teheran, and free journalists, who had established a weblog/journal on internet and reported on the student revolts in Teheran against the “fascist” (exactly expressed) government of Ahamdinejad in Iran. The journal edited by them was called “Human, Justice, Truth”. They have been imprisoned since 1 month now, with no juridical manifest reason and have been cross-examined under extreme conditions and tortured. At the present according to our contacts to Evin jailhouse in Teheran and the student/scientists movement committee in Teheran they are in very bad health condition.

We have been now informed that a list of over hundreds of further students and scientist has been communicated by the Intelligence Service of the Iranian Government, further people who are subject to intensive investigations. We are expecting a next wave of mass arrests of students and scientists at Teheran Universities within the next weeks, including again many journalists and other intellectuals.

Please kindly forward this petition mail to your friends, we need every signature.and join the petition yourself calling for release of the prisoners Abed Tavancheh, Yashar Ghajar, and all Iranian students/scientists/journalists imprisoned by the Government of the Islamic Republic of Iran through:

http://www.ipetitions.com/petition/webliberty-iran/

If any other questions please do not hesitate to contact me, I would be happy to reply.

Many cordial thanks for your support by mediating this mail to friends and joining the petition.

Dr. Sam Vaseghi

http://www.vaseghi.de/

Leave a comment

Filed under Education, FactScience, HumanRights, MyServices, MyWritings, Politicians

The Cage of their religion!

“Though religion has come into existence to liberate man from all narrowness, it can itself become a cage, when not understood properly. All the world religions proclaim the same eternal and universal truth, yet human weakness has tendency to carve out some limiting, narrow loyalyu, which closes its gates upon the shoreless and unbounded ocean of love or divinity.”

This statement of Meher Baba clearly shows that the ‘mullas’ who are ruling Iran did not understand Islam properly. Freedom of speech and expression is totally gone (AGAINST the constituition), freedom/justice lovers are in prison and the country has become a BIG ‘CAGE’! The ‘weakness’ of them beingthe same old ‘lust’, ‘greed’ and ‘hatred’! (The socio-economic statistics can reveal this fact.)

May God himself save/free the people from this sad situation. Ameen….

Leave a comment

Filed under Education, MeherBaba, MyServices, MyWritings, Politicians, Psychology

Using ‘non-loving’ women AGAINST God ( =Truth) in Iran.


Jay Baba, again i need to say that i am not involved in politics, only into ‘loving people’! It seems that these two are somehow OPPOSITES! when there is no ‘love’, there is only violence and poverty and all other ‘evils’! After Iran was ‘occupied’ by the ‘internal forces of hatred’ (1979), it gradually became totally victim to the leaders’ lust, greed and hatred…. following pictures and ‘news’ is the recent manifestation of this ‘occupation’.

Interesting enough, now they are using ‘non-loving’ women to fight against ‘loving’ ones who are for Truth and justice. { They know that men are too ‘scared’ to protest and women have more guts to stand for their rights.}

One of the men who had enough courage to stand up for the truth (even when he was a MP in the last parliment) and never left the people alone, is Ali Akbar Musavi Khoiniha, who has been captured in that demonstration.

A blog has beed dedicated for his freedom and i also gave a comment in it. Hope God will save the people against His enemies. We say that ‘whoever lies is the enemy of God’, and the ruling minority of Iran had proven that they are ‘the worse enemies of God’, so far! Because they say that they do all this, ‘for God’s sake’!

i put more pictures of this ‘shameful act of suppression’ in my photoblog, just for the sake of record. From the farthest galaxies to the streets of Tehran, everywhere is ‘God’s territory’, YET a few ignorant ones think otherwise!

Rough suppression of the women’s peaceful gathering in Tehran
The women’s gathering in” Hafte Tir ” circle in Tehran was severly suppressed by the Especial forces and security forces and more than 60 person is arrested .According to Advar news reporter from “Hafte Tire” circle in Tehran , the police forces , among them women police officers could be seen with green uniform and equipped with Batum and tear gas attacked the women in order to disperse them “

Leave a comment

Filed under Education, MyServices, Photos, Politicians

Viva the courage of Iranian women

Jay Baba….again i need to say that i am NOT interested or involved in politics at all, yet it does not mean that i can ignore the facts and the realities which goes on in my mother land….

the news from Iran is NOT so loving! Actually full of violence and hatred… for those who want to know, here is a picture: http://fedration.blogsky.com/?PostID=57 showing the brutal acts of the ‘leaders’ toward the women, in Tehran. Once again, Iranian women have taken the lead to oppose the oppression and we, men, should get a lesson from their courage…..

Leave a comment

Filed under Attitude, FactScience, Information, MyWritings, PersiaParseIran, Politicians, Psychology

Free Mana Neyestani& Meherdad Ghasemfar

Jay Baba, What a non-sense! just got the news that Mana is arrested…. Do not know who is Meherdad Ghasemfar (another journalist perhaps/ Editor of the paper?) but i always liked Mana’s art of caricaturing! These days, to divert the attention of people from their ‘real’ problem, the mullas are into another ‘typical’ mischief: the Azaries protest against an article in Iran Newspaper….first, I also though that there is ‘something’ (an intentional insult to the Turks in Iran), but when I saw the actual cartoon and got the context this morning, I see that this is JUST an excuse! A ‘good excuse’ to revenge and harm the people! Because Mana’s art, have been always very expressive, SHARP, AND at the service of LIGH = LOVE (naturally against the ‘dark forces’!)

This is the price one pays for being a ‘truthful artist/journalist’ in that ‘occupied land of Persia’! This makes me apublish something I wrote a long time ago, when Zahra Kazemi, another truthful journalist, was murdered by that ‘Judge’, in a most brutal inhuman fashion, inside Evin prison in Tehran! It is VERY emotional, that is why I did not publish it so far, but why not now?! Have saved it ‘as a draft’ in one of my blogs and will post it asap. Following is from http://farshadebrahimi.blogsky.com/?PostID=116 + some editing…….

درباره ماجرای کاریکاتور روزنامه ایران و اتفاقات پیرامونش …
…. به نظر من آن چیزی که در این روزها کسی از آن نمی گوید مانا
نیستانی و مهرداد قاسمفر است ! و هرکس با توجیح خودش ! حکومت ایران که اصلا دل خوشی
از روزنامه نگاران ندارد و الان سعید مرتضوی میدانم که ته دلش دارد غنج می رود که
بالاخره دلیلی پیدا کرد که مانا را که بسیار از کاریکاتورهای وی همه میدانیم حضرات
شاکی بودند بازداشت کند و همینطور مهرداد … هر دوی این عزیزان الان قربانی بیش از
دو دهه بایکوت اقوام ایرانی شده اند ، همه میدانیم که در این کاریکاتورها
عمدی در کار نبوده است.
این عین واقعیت کار روزنامه نگاری است ، آنهم در کشور
مثل ایران ، یادش بخیر اولین روزی که می خواستم بروم در بهار بنویسم و کارم را در
آن روزنامه شروع کنم پور عزیزی که واقعا عزیز است گفت سند خانه کنار گذاشتی
؟! این روزنامه نگاری است هرچقدر هم که احتیاط کنی هر چقدر هم که هواست
به همه چیز جمع باشد یکهو می بینی یکی از یه جایی حالا یا دولتی است و یا یکی
از همان آدمهای حرفه ای و همیشه ناشناخته شاکی می شود . بهانه ای دست و پا
میشود و جنجالی برپا . اصلا کاری به روزنامه نگاران حرفه ای و یا سیاسی نویس
ندارم مگر نم نبات و بچه های دانشجوی پلی تکنیک در نشریه موج سیاسی کار بودند
؟ داستانی نوشتند و یادتان هست که موجی به یکباره در کل ایران به پا شد ! و
تا پای اعدام خیلی ها می خواستند آن بچه ها را بکشند و یا مگر یادمان رفته آنچه که
بر سر هفته نامه ” خانه ” آمد ؟ من گرچه به تمام حساسیتهای این روزهای هموطنان آذری
زبانم احترام میگذارم و با آنان همدردی هم می کنم و تمام آنچه که این روزها بر این
عزیزان میگذرد را محکوم میکنم اما اینرا هم می دانم و شک هم ندارم که مانا
روحش هم خبر نداشت که استفاده از اصطلاحی روزمره، که همه می گویند و این
روزها دیگر متعلق نیست به گویش خاصی در کشور بهانه ای بشود برای این اتفاقات
. مانا تا همین‌جایش هم بیش از آن‌چه باید، تاوان پس داده است. تمام
آنچه که این روزها دارد انجام می شود یک داستان طنز تلخ و یا سیاه است ! عده ای در
صدد تخلیه تمام بغض های فرو خورده خویش هستند و عده ای دیگر نیز از سر بی اطلاعی
بازیچه جنجال آفرینان و عده دیگری هم بساط معرکه گسترده اند و در صدد تسویه حسابهای
خویش این بوده بدشانسی مانا و سردبیر. نمی خواهم دچار توهم توطئه بشوم و
دشمن دشمن بگویم ! ولی با خود میگویم همین چندی پیش سریالی از تلویزیون پخش
می شد که بیشترین اهانتها را به آذری زبانان ما میکرد و شخصیتهایش با لهجه
آذری چه ها میکردند ، چرا آن موقع به یکباره این اعتراضات شکل نگرفت ؟ و یا چرا
وقتی در فیلم سینمایی در همین جشنواره امسال که البته بسیاری هم اعتراض
کردند بسیار بدتر از این به آذری زبانان ما توهین شده بود صدای از جایی بر
نخواست ؟ چرا باید باز دوباره و مثل همیشه این روزنامه و روزنامه نگاران باشند که
هزینه نابخردی حاکمان را بدهند ؟
این روزها تبریز ، ارومیه ، زنجان ، اردبیل ،
نقده و همه آذری زبانان میهن پهناورمان ایران در تب و تاب هستند در
مقابل مجلس در خانه ملت قلع و قمع شان می کنند و در خانه هایشان هم به ضرب
باتوم و … با آنها بر خورد می کنند و دنیا صدای آذربایجان را شنیده
است و همه ما هم میدانیم که مشکل کاریکاتور مانا نیست ، و اصلا شاید
آحاد معترضین نه مانا را بشناسند و نه ایران جمعه را خوانده باشند و نه اصلا شاید
آن کاریکاتور را دیده باشند ، مشکل بسیار بزرگ‌تر از چند حرف لاتین ‌است که
مانا در دل کاریکاتوری نوشته است … مشکل در جای دیگری است که پیش از
این گفته ام !
پس، امروز وظیفه ماست که همه ما اعم از ترک و لر و کرد و
بلوچ و عرب ، همه ما ایرانیان ضمن اینکه در شکستن بغض آذری زبانانمان در
اینهمه جوری که بر آنها رفته است ، با آنها همراه شویم ، آزادی این دو
عزیز را نیز خواستار بشویم و بخواهیم تا روزنامه ایران را دوباره آزاد کنند تا حد
اقل این روزنامه نگاران فرصتی بیابند تا بتوانند از حق پاسخگویی در برابر آنچه که
این روزها پیش آمده استفاده کنند ….

Leave a comment

Filed under Arts, HumanRights, Information, MyServices, MyWritings, Politicians, Psychology

Alice Slater:The Ball is in America’s Court

Jay Baba, we all know that i am not into ‘politics’ AT ALL. Yet, certain ‘practical’ issues concerning ‘peaceful approaches to violent alternatives’ always attracts me. the following article was on YES MAGAZINE and i thought of sharing it with all. if someone can translate it, would be fine and practical! Have not read it yet, but looks as it can be worth the time.

A Practical Guide to Diffusing the Iran Crisis and Halting Nuclear Proliferation

by Alice Slater

The Ball is in America’s Court
There most definitely is a diplomatic solution to the crisis being manufactured over Iran’s nuclear ambitions – but it goes much further than the current impotent suggestions being offered for jaw-jaw rather than war-war with Iran.
The US must honor its own agreement under the Non-Proliferation Treaty (NPT), put a halt to the development of new nuclear weapons, and take up Putin’s offer of several years ago to cut our mutual nuclear arsenals of about 10,000 weapons to 1,000. Once the US and Russia get down to reasonable numbers approaching the arsenals of the other nuclear weapons states – China, UK, France and Israel, who have stockpiles in the hundreds, and India, Pakistan, and North Korea who have less than one hundred bombs in their arsenals – then we can take up China’s offer to negotiate a treaty to eliminate nuclear weapons and call all the nuclear weapons states to the table.Civil society has already produced a Model Nuclear Weapons Convention drafted by experts, lawyers, and policy makers in the Abolition 2000 Network, which was introduced into the UN General Assembly by Costa Rica as a discussion document. It lays out all the steps for dismantlement, verification, guarding, and monitoring the disassembled arsenals to insure that we will all be secure from break-out.
Coupled with that, we must take up Russia and China’s proposal, offered every year for the past four years in the UN to ban all weapons in space. That is a pre-condition for Russia and China’s agreement to abolish nuclear weapons as they do not want to be dominated from space, as the US Space Command perceives its mission. We must also supercede the NPT’s guarantee of an “inalienable right” to so-called “peaceful” nuclear technology, upon which Iran is now lawfully relying, by establishing an International Sustainable Energy Agency as we phase out nuclear power. Since every nuclear power plant is a potential bomb factory we wouldn’t be dealing with a full deck if we attempted to eliminate nuclear weapons without phasing out nuclear power. The negotiations and dismantlement could be done within 10 years, which is how long it would take Iran to enrich its “peaceful” technology to make a bomb. By that time, with the whole world making nuclear weapons and nuclear power taboo, we should be able to convince Iran that it would be acting illegally under these new conditions.
All of the other nuclear weapons states have stated that they would be willing to give up their nuclear weapons, numbering in the 100s or 10s – if everyone else does. So the ball is in America’s court. The US has been the biggest block to the world’s ability to stop nuclear proliferation. It’s totally naive to think that anything less than the total elimination of nuclear weapons, and their evil twins – nuclear reactors – would actually work. To think otherwise is a clear indication that we’re not dealing with a full deck. We will be condemning our planet to a state of perpetual war – with unimaginable catastrophes. Giving peace a chance by negotiating an end to the nuclear age is the only practical way out of our terrifying dilemma.

Alice Slater is the President of GRACE. She is a founder of Abolition 2000, a global network working for a treaty to eliminate nuclear weapons, and serves on its International Coordinating Committee and as the Convener of its Sustainable Energy Working Group. She is a member of the YES! Speaker’s Bureau.

Leave a comment

Filed under Attitude, Education, Ego, Information, IntellectualSkills, MyServices, MyWritings, Politicians, Psychology

Humanity MUST prevail

the following i just found in my inbox, since it is about HUMAN RIGHT of self-expression, will post it here for a change, for Farsi readers. Hope i am not ‘accused’ of being a “Bahaee’! But who cares, i visted their temple in Delhi 2 months ago and it was a delight! Jay Baba

انسانیست باید محقق شود.

سالهاست که دراین مملکت انسانها به جرم اندیشه محکوم میشوند. ربطی هم به جمهوری اسلامی ندارد. آیین قبیله است. ریشه اش بیشتر در فرهنگ است تا سیاست. اما وسعتش وقتی دیده میشود که میرسد به روابط کلان اجتماعی. عمریست قاعده دراین مرز و بوم حذف مستقیم دیگران است . فقط حلقه ی این “دیگران” درهر دوره از گردن عده ای به گردن گروهی دیگر افتاده.

درميان آنها که مدام “دیگران” بوده اند ، چه درزمان قاجار، چه درزمان پهلوی و چه امروزـ البته با شدت و ضعف درنوسان ـ بهائیان، شاگرد اول شده اند. محرومیت از تحصیل دانشگاهی ، محرومیت از ثبت ازدواج در اسناد رسمی ایران ، محرومیت از دریافت حقوق بازنشستگی ، حتی محرومیت از داشتن عنوانی به نام بازنشستگی علیرغم سنوات کار، محرومیت ازداشتن حق بیمه ،محرومیت از داشتن سنگ قبر، اعدام های فراوان، شکنجه وحبس های بی دلیل، حبس اموال، تخریب مکانهای مقدس و ممنوعیت خروج از کشورو آزارهایی از این دست ـ که چند موردش بعد از اصلاحات کم رنگ و یا حل شد و باقیش همچنان به قوت خودش باقیست ـ از جمله مواردیست که باور کردنش در قرن ۲۱ کمی سخت است اما به شدت واقعیست. و تمام اینها تاوان همان “جور دیگر اندیشیدن” است و قصه ی” قبیله و دشمن”. متاسفانه ترس از آنچه که هرگز ندانسته ایم چیست، فضا را برای اعمال این حذف خشن آماده تر میکند.

گاهی فکر میکنم این ندانستن بر میگردد به اینکه به شدت ایرانیست. شاید اگر مبداش به هند یا چین یا بیافرا بر میگشت کمی ساده تر نگاهش میکردیم .هنوزهم ما، بهائیان را به عنوان پیروان “بهائی گری” میشناسیم. هنوز هم به دلیل نظم اداری این آیین، باور میکنیم که اینها وابسته اند به تشکیلات مخوف فراماسونری. هنوز هم فکر میکنیم که کار، کارانگلیس ها ست و کتاب های قطوری هم برای اثبات این فرضیه ها در بغلمان گذاشته اند. هنوز هم خیلی ها فکر میکنند که اميرعباس هویدا بهائی بوده . هنوز هم قصه ها هست ازآن کلید ها که در محفل های این جماعت رد و بدل میشود. و قصه های ازدواج با محارم… و خلاصه هر چه که غرور ملتی را جریحه دار میکند تا آنها را محکوم کند و من حذف کننده را تایید. ونمی دانیم که آنها هنوزهم زندانی میشوند و هیچکس نمیتواند خبری از وضع سلامتشان به بیرون برساند یا ازشان دفاع کند.

اینکه من چه باوری دارم، دین دارم یا حتی خداپرست هم نیستم ، اصلن مهم نیست. حتی اینکه آیا به آنچه ادعای باورش را داشته ام یا به باورش شهرت پیدا کرده ام ، مخلص بوده ام یا نه. حتی اینکه آنچه جماعتی عاشقانه برایش جان میدهند به زعم من یا دیگری اسمش دین است یا فرقه یا هیچ، این هم مهم نیست.

من اما به عنوان یک انسان درد میکشم وقتی انسان دیگری تنها به جرم اندیشه ی” دیگر” در هر کجای تاریخ یا جغرافیای هستی محکوم باشد. چه زینب ،چه مسیح ، چه حلاج ، چه گالیله، چه ژاندارک، چه ماندلا، چه طاهره ، چه واسلاو هاول، چه اکبر گنجی و چه آنها که بعدها نامشان خواهد ماند

محمد میر

Leave a comment

Filed under Attitude, Education, MyServices, PersiaParseIran, Politicians, Psychology, متفرقه, به زبان پارسی