کتاب کندالینی: محتوا و مقدمه ی مترجم

کتاب کندالینی
در جست و جوی معجزه آسا
محتوا
مقدمه ی مترجم
پیشگفتار کتاب
فصل یک: کندالینی، آن افعی خفته
فصل دو: ماده و معرفت یکی هستند
فصل سه: اشو مراقبه ی پویا را رهبری می کند 1
فصل چهار: مراقبه یعنی مرگ و رستاخیز
فصل پنج: اشو مراقبه ی پویا را رهبری می کند 2
فصل شش: تلاش آن در را باز می کند
فصل هفت: اشو مراقبه ی پویا را رهبری می کند 3
فصل هشت: آن لحظه ی تعیین کننده اکنون است
فصل نه: کندالینی، شاکتیپات و فضل الهی
فصل ده: مراقبه آینده ای بزرگ دارد
فصل یازده: کیمیای تنفس نامنظم
فصل دوازده: کندالینی تو را دگرگون می سازد
فصل سیزده: بیدارکردن انرژی کندالینی
فصل چهارده: پختگی مراقبه کننده در طریقت
فصل پانزده: طریقت کندالینی: اصالت و آزادی
فصل شانزده:اسرار هفت بدن و هفت چاکرا
فصل هفده: اسرار نهانی مذهب
فصل هجده: ساکتیپات: اسرار مغناطیس بدن
فصل نوزده: کندالینی: انظباطی برای رفتن به فراسو
فصل بیست: ابعاد نهانی تانترا
فصل بیست و یک: ژرفای نهانی کندالینی و معنویت
=========

مقدمه ی مترجم
این کتاب ارزشمند به تازگی توسط عزیزی به دستم رسید، برای ترجمه.
چون تماماٌ درمورد انرژی کندالینی است، عنوان ساده ی ” کتاب کندالینی” را برایش انتخاب کردم و عنوان اصلی را پس از آن آورده ام.
سخنان اشو در آن سال ها، اواخر دهه ی 1960 طعم و عطری دیگر دارد.
در فصل اول که نخستین روز اردوگاه مراقبه است، اشو می گوید،
“… وجود ما مرکزی دارد، پنهان در درونم ما، جایی که خداگونگی توسط آن مرکز شناخته می شود،
جایی که ما لمحه ای از حقیقت را در می یابیم و با انرژی حیاتی ازلی خود ارتباط برقرار می کنیم. وجود ما مرکزی دارد، پنهان در درونم ما، جایی که خداگونگی توسط آن مرکز شناخته می شود،
جایی که ما لمحه ای از حقیقت را در می یابیم و با انرژی حیاتی ازلی خود ارتباط برقرار می کنیم…”

امیدوارم خواندن آن برای همگی ما مفید و موثر افتد
آمین
محسن خاتمی
21 آذرماه 1388 = دوازدهم دسامبر 2009
مهرآباد

2 Comments

Filed under Education, اشو ..., به زبان پارسی

2 responses to “کتاب کندالینی: محتوا و مقدمه ی مترجم

 1. Reza Malekzad

  Dear Mr.Khatami
  thank you so much for your help and your kindness.
  I would be glad to have more uncensored copy of OSHO
  like 1.marriage – osho time maghazine 2.From S.. to super-consciousness 3.six keys to your child’s success in 21 century and so on in Farsi.
  May I have digital copy of these books and words.
  what am i doing for get these books
  looking forward to hear from you soon, i remain with my best regards.

 2. mosa

  سلام. ممنون. ولی متاسفانه فعلن امکان استفاده از عکس، پوستر، چمدونم هر
  چی که فرستادین نیست. دلیل ش صرفن اینه که آدم نیست، نه مشکلات امنیتی و
  دستگیری و این شر و ورها. موفق باشین

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s