کتاب راز اشو و اتحاد اهریمنان

… ضمناٌ خوشحالم که فرصتي شد تا توانستي با اوشو کمي بيشتر و واقعي تر آشنا شوي.
کتاب هاي سانسور شده اش در ايران بسيار محبوب است
: و شايد برايت جالب باشد که بداني کتاب راز (تفسيرداستان هاي صوفيان
: ترجمه ي بنده در ايران بسيار مورد استقبال قرار گرفته ,
: و براي همين هم ممنوع الچاپ شده (براي چاپ 5)!!
و از اين سو نيز نام بنده را نزد سه ناشر منتخب در ايران بعنوان “سياه” معرفي کرده اند
که نبايد هيچ اثري را از بنده به چاپ برسانند. اين يکي از توافق هاي نوشته شده يا نشده است
ولي اگر نوشته هم نشده باشد گفته شده و فهميده شده است!!!!
: جالب است که نشر فراروان هم که کتاب راز را چاپ کرده ديگر حق تجديد چاپ را به نام من ندارد
و يکي ديگر از مترجمين روي آن کار مي کند تا در چاپ بعدي به ترجمه ي ايشان باشد!
: همسويي شرق و غرب براي کنترل افکار عمومي خيلي جالب است

4 Comments

Filed under Attitude, CopyRight, Education, Ego, FactScience, Information, MyWritings, Politicians, نوشته هایم, به زبان پارسی

4 responses to “کتاب راز اشو و اتحاد اهریمنان

 1. nakisa

  salam
  ba tashakkor az zahamate bi darighe shoma , omidvarim shahede tarjomey asare digari az osho tavasote shoma motarjeme mohtaram bashim.
  ba arezuye salamati va movafaghiyat
  nakisa izadi

 2. lotos

  . آقای خاتمی عزیز از بابت ترجمه های بی نهایت زیبایتان از اشو یک دنیا ممنونم
  و کسانی که با ترجمه های اشو و نشر افکار اشو مبارزه می کنندحتما منافعشان در گسترش تاریکی است. اما زمان طلوع که برسد هیچ کس نمی تواند جلوی خورشید را
  بگیرد , نه کوههای بلند , نه ابرهای سیاه و نه … .
  اما به قول خود اشو هرکسی می تواند چشمانش را ببندد تا خورشید را انکار کند.
  تجربه های من را فقط اشو پاسخ گفت نه هیچ کس دیگر من باتمام قلبم به اشو ایمان دارم من درجستجو بودم اما هیچ کس از این به اصطلاح مذهبیون و حتی استادان حوزه علمیه نتوانستند به من کمک کنند که تجربه های من تکرار شوند . پس چطور انتظار دارند ما پیرو راهشان باشیم وقتی هیچ راه حلی ندارند .
  اصلا من نمی دانستم چگونه به وجود آمدند. یه دوره ای بود که در کلاسهای روحی آقا رهبرزاده شرکت کردم و مدیتیشنهای داشت که یک دوره ای انجام دادم وبعد چند چیز ی را تجربه کردم اما نمی دانستم به دلیل مدیتیشنهایی بود که انجام میدادم .
  بعداز آن به کتابهای این مرد بی نهایت زیبا برخورد کردم و وتجربه هایم را در کتابهایش یافتم .
  وقتی کتابهای اشو را می خوانم دیگر در زمین نیستم ,این کتابها همچون بالی می شوند برای پرواز ,ومن اشو را باتمام قلبم احساس می کنم اما این دست من نیست, ومن باور نمی کنم که به راستی او مرده باشد, و قلبم می گوید او اینجاست و زنده .
  آغاز راه رفتنم را نمی دانم
  پایان راه رسیدنم را نمی دانم
  اما سالهاست که ماوا گزیده ام
  پشت دریچه ای که مرا به سپیده می رساند.
  با عشق فراوان متشکرم

 3. lotos

  . آقای خاتمی عزیز از بابت ترجمه های بی نهایت زیبایتان از اشو یک دنیا ممنونم
  و کسانی که با ترجمه های اشو و نشر افکار اشو مبارزه می کنندحتما منافعشان در گسترش تاریکی است. اما زمان طلوع که برسد هیچ کس نمی تواند جلوی خورشید را
  بگیرد , نه کوههای بلند , نه ابرهای سیاه و نه … .
  اما به قول خود اشو هرکسی می تواند چشمانش را ببندد تا خورشید را انکار کند.
  تجربه های من را فقط اشو پاسخ گفت نه هیچ کس دیگر من باتمام قلبم به اشو ایمان دارم من درجستجو بودم اما هیچ کس از این به اصطلاح مذهبیون و حتی استادان حوزه علمیه نتوانستند به من کمک کنند که تجربه های من تکرار شوند . پس چطور انتظار دارند ما پیرو راهشان باشیم وقتی هیچ راه حلی ندارند .
  اصلا من نمی دانستم چگونه به وجود آمدند. یه دوره ای بود که در کلاسهای روحی آقا رهبرزاده شرکت کردم و مدیتیشنهای داشت که یک دوره ای انجام دادم وبعد چند چیز ی را تجربه کردم اما نمی دانستم به دلیل مدیتیشنهایی بود که انجام میدادم .
  و قبل از اینکه با اشو آشنا شوم خواب دیدم خورشید در آسمان است و نا گاه از افق مردی (که اشو بود )می آید و همراه این مرد خورشیدی بود که طلوع میکرد .
  بعداز آن به کتابهای این مرد بی نهایت زیبا برخورد کردم و وتجربه هایم را در کتابهایش یافتم .
  وقتی کتابهای اشو را می خوانم دیگر در زمین نیستم ,این کتابها همچون بالی می شوند برای پرواز ,ومن اشو را باتمام قلبم احساس می کنم اما این دست من نیست, ومن باور نمی کنم که به راستی او مرده باشد, و قلبم می گوید او اینجاست و زنده .
  آغاز راه رفتنم را نمی دانم
  پایان راه رسیدنم را نمی دانم
  اما سالهاست که ماوا گزیده ام
  پشت دریچه ای که مرا به سپیده می رساند.
  با عشق فراوان متشکرم

 4. babak

  salam aghaza khatami
  mer30 ay babata tarjomehaza ketabhaza osho
  haghighatan man bedonbala ketaba 112 teknika tantra migardam chetor mitonam in ketabo tahia konam_aza emkana ersal za tahiash dar iran hast be che sorat_
  ba sepas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s