در باره ازدواج = On marriage by famous people

Jay Baba, since the ‘game’ is over now (until they do not mess with me again!), i have time for other things! The following was received by Jamile Jaan again this morning! Funny and factual words on ‘marriage’, which i like to write on it more and more!
در باره ازدواج
1- با ازدواج، مرد روي گذشته اش خط مي كشد و زن روي آينده اش (سينكالويس)
۲- ازدواج كنيد، به هر وسيله اي كه مي توانيد. زيرا اگر زن خوبي گيرتان آمد بسيار خوشبخت خواهيد شد و اگر گرفتار يك همسر بد شويد فيلسوف بزرگي مي شويد. ( سقراط)
۳- قبل از رفتن به جنگ يكي دو بار و پيش از رفتن به خواستگاري سه بار براي خودت دعا كن . ( يكي از دانشمندان لهستاني )
۴- من تنها با مردي ازدواج مي كنم كه عتيقه شناس باشد تا هر چه پيرتر شدم، براي او عزيزتر باشم. ( آگاتا كريستي)
۵- زن ترجيح مي دهد با مردي ازدواج كند كه زندگي خوبي نداشته باشد، اما نمي تواند مردي را كه شنونده خوبي نيست، تحمل كن( كين هابارد)
۶- اصل و نسب مرد وقتي مشخص مي شود كه آنها بر سر مسائل كوچك با هم مشكل پيدا مي كنند. ( شاو)
۷- هيچ زني در راه رضاي خدا با مردي ازدواج نمي كند. ( ضرب المثل اسكاتلندي)
۸- دوام ازدواج يك قسمت روي محبت است و نُه قسمتش روي گذشت از خطا. ( ضرب المثل اسكاتلندي )
۹- زناشويي غصه هاي خيالي و موهوم را به غصه نقد و موجود تبديل مي كند. (ضرب المثل آلماني )
۱۰- ازدواج قرارداد دو نفره اي است كه درهمه دنيا اعتبار دارد. ( مارك تواين )
۱۱- قبل از ازدواج درباره تربيت اطفال شش نظريه داشتم، اما حالا شش فرزند دارم و داراي هيچ نظريه اي نيستم. ( لرد لوچستر)
۱۲- ازدواج پيوندي است كه از درختي به درخت ديگر بزنند، اگر خوب گرفت هر دو ” زنده ” مي شوند و اگر ” بد ” شد هر دو مي ميرند. ( سعيد نفيسي )
۱۳- ازدواج بيشتر از رفتن به جنگ ” شجاعت ” مي خواهد. ( كريستين )
۱۴- با همسر خود مثل يك رمان رفتار كنيد و فصل هاي خسته كننده او را اصلاً نخوانيد. ( سوني اسمارت)
۱۵- ازدواج مثل اجراي يك نقشه جنگي است كه اگر در آن فقط يك اشتباه صورت بگيرد جبرانش غير ممكن خواهد بود. ( بورنز )

Leave a comment

Filed under Education, Feminism, Humor, MyServices, Psychology

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s