اوشو در گفته هاي ديگرانon Osho, by others

اوشو در گفته هاي ديگران
” اوشو مرشدي به اشراق رسيده است كه با تمامي امكانات مشغول كار است
تا به انسان ها كمك كند كه از مرحله ي دشوار توسعه ي معرفت عبور كنند.
” تنگين گياتسو، چهاردهمين دالايي لاماTengin Gyatso, His Holiness The Fourteenth Dalai Lama
“نوارهاي سخنراني و كتاب هاي او به من و ميليون ها انسان ديگر در راه تكامل فردي الهام بخشيده اند.
حضور او در اينجا همچون زنگي عظيم است كه صدا مي زند
….. بيدار شويد، بيدار شويد، بيدار شويد.” جيمز كابورن ، هنرپيشهJames Coburn,
“از زمان مسيح تاكنون، اوشو خطرناك ترين انسان است….آشكار است كه بسيار تاثيرگذار است، وگرنه چنين تهديدي نمي بود.”
او چيزهايي مي گويد كه هيچكس ديگر شهامت گفتن آن ها را ندارد.”
” من آنقدر از كتاب هاي درخشنده اش را خوانده ام كه متقاعد شوم او بزرگترين آموزگار روحاني در قرن بيستم است….. او ما را بهتر از خودمان درك كرده بود
.” تام رابينز، نويسنده Tom Robbins, author of: “Even Cowgirls Get The Blues, “Still Life with
Woodpecker” and “Jitterbug Perfume” “شما فقط اوشو را نمي خوانيد، خودتان را پيدا مي كنيد.
بي ادب، فرزانه، شوخ طبع، ديوانه و در نهايت، بسيار سليم.”
نشريه ي كتاب خوان، آمريكاThe Book Reader, USA
اوشو باني بيش از 650 جلد كتاب با بيش از60 ميليون واژه است. اين كتاب ها دست كم به بيش از 33 زبان مختلف و مجموعاً با بيش از 1150 عنوان به چاپ رسيده اند. كتاب هاي او تحت عنوان “غيرافسانه اي” non-fiction در سال 1988 در ايتاليا، ژاپن و كره عنوان “پرفروش ترين” را كسب كرده اند.
از سال 1976 تا 1989 تعداد هفتاد و هشت جلد از كتاب هاي او در آمريكا چاپ شده اند.
Advertisements

Leave a comment

Filed under Information, Osho, اشو ..., به زبان پارسی, ترجمه هایم

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s