سال نو مبارک = Happy New Year

سلام بر عزیزان عاشق

سال نوی میلادی بر شما مبارك

امروز در مهرآزاد (مکان خارج از شهر احمدنگر که مهربابا سال های آخر زندگی را در آنجا می گذرانید)
قبل از برنامه موسیقی و فیلم
، قطعه شعری از منیژه، خواهر مهربابا خوانده شد

که آن را برای شما کپی و ترجمه کرده ام …. صفا کنید….


به مردی که بر دروازه ی سال ایستاده بود گفتم

و او پاسخ داد

این برای تو از نور بهتر است و از راه شناخته شده، مطمئن تر.>”


Peace of Love for all lovers!
Happy new Time…. Today in Mehrazad, Peter read a poem by Mani (Manijeh, Baba’s sister) and i copied it for you, enjoy
.

“I siad to the man who stood at the Gate of the Year:
‘give me a light that i may tread safety into the unknown.
And he replied, ‘Go out into the darkness and put your hand into the Hand of God.
That shall be to you, better than light, and safer than a known way'”

این هفته هم مثل سالی که گذشت مثل برق و باد رفت….. اینجا در این تپه ی سحر آمیز

زایران بیشتر و بیشتر برای کریسمس و سال نو آمده بودند…. امشب بر سر یک میز شام فقط هشت نفر بانوی ایرانی که سالیان است در هند زندگی می کنند بودند بعلاوه یکی از نوادگانشان که هندی می نمود و فارسی زیاد نمی دانست. بر سر میز دیگر هم یک خانواده ی سه نفره ایرانی بودند. جانم مهربابا که چنین محیطی را فراهم ساخته تا انسان ها از هر نژاد و ملیت در یک محیط امن و آرام بتوانند خودشان باشند و در آرامش و عشق زندگی کنند.

This week also passed as the old 2005! On this Magic Hill, we had more and more pilgrims coming for Xmas and the new year holidays.

Wonderful music and art programs and lots of joy and laughter.

Last night was a VERY exceptional night:.

Dance party from 9:00 11:30 pm with good music and snacks,

followed by 00:00 prayer up the Hill at the Samadhi,

and AGAIN a late dinner at 1:00 am.

The ‘curfew’ hour was extended till 1:40 am….

On the way back home the loud-speakers of the village temple were

still playing devotional music.

Tonight I counted 8 Irani ladies __ from Yazd __at one table (are living in India for many years) and another Irani family of three at another table. Jay Baba who made this international interaction possible here, in His love and Mercy.

پس از مدت ها “بیکاری” از دیشب مشغول ساختن وبلاگ های تازه هستم و امیدوارم روزی بتوانم این نه وبلاگ را با هم ترکیب کنم. فعلا جدا جدا هستند ولی بهتر است نظمی دیگر به آن ها بدهم که به نوعی به هم مربوط شوند.

After days of ‘vacations’, got myself busy making new weblogs, hoping to relate these 9 ‘babies’, into ONE integrated ‘mature’ weblog. Anyone knowing MT = Movable type and willing to help, is highly needed and appreciated.

1 Comment

Filed under Attitude, Bilingual دوزبانه, Education, Information, IntellectualSkills, MyServices, Poetry, Psychology, نوشته هایم, به زبان پارسی, ترجمه هایم, خبرهای مهرآباد خدا

One response to “سال نو مبارک = Happy New Year

  1. gh

    سلام …سال نوی شما مبارک…وب زیبایی دارید …پیش منم بیاید

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s