بابا از عشق الهی می گویدBaba on Love

All Mehr Baba ‘s words are copyright of Avatar Meher Baba perpetual public charitable trust/ with heartily appreciation/ تمامی جملات مهربابا توسط بنیاددایمی خیریه ی عمومی آواتارمهربابا حق کپی دارد/ با
تشکرقلبی از ایشان
If anything ever touches My universal heart it is love.
I have crossed the limited earthly oceans to bring to you
all the limitless and shoreless Divine Ocean of Love.
اگر چیزی هرگز بتواند قلب جهان شمول مرا لمس کند، آن عشق است.
من از تمامی اقیانوس های محدود زمینی گذر کرده ام تا تمامی اقیانوس بی حد و بی کران عشق الهی را برای شما بیاورم.
Those who do not dare to love Me seek safety on the shores.
You who have been loving Me are swimming in this Divine Ocean.
آنان که شهامت عشق ورزیدن به من را ندارند، امنیت را در ساحل ها می جویند.
شما که عاشق من بوده اید در اقیانوس الهی شنا می کنید.
Love Me more and more till you get drowned in Me.
Dive deep and you will gain the priceless pearl of Infinite Oneness.
بیشتر و بیشتر به من عشق بورزید تا در من غرق شوید.
عمیقاٌ شیرجه بزنید و مروارید بی قیمت یگانگی بی نهایت را به دست خواهید آورد.
— Meher Baba
PRACTICAL SPIRITUALITY, John A. Grant, p. 641985 © AMBPPCT
Advertisements

Leave a comment

Filed under Attitude, Bilingual دوزبانه, Education, Information, IntellectualSkills, MyTranslations, Psychology, مهربابا, به زبان پارسی, ترجمه هایم

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s