پیامی از مهربابا

پیامی از مهربابا

“من نیامده ام تا هیچ فرقه، جامعه یا سازمانی را بنا کنم،
نه حتی مذهبی جدید را.

مذهبی که خواهم بخشید دانش وحدت پنهان در کثرت
را آموزش می دهد.

کتابی که من مردم را وادار به خواندنش می کنم،
کتاب قلب است، که کلید اسرار زندگی را در خود دارد.


من مخلوطی خوشایند از را خواهم ساخت.


من تمام مذاهب و فرقه ها را دوباره زنده می سازم
و آن ها را مانند دانه های تسبیح به هم می آورم.”

مهربابا

کتاب: خدا سخن می گوید

Advertisements

Leave a comment

Filed under Education, Information, MeherBaba, MyTranslations, مهربابا, به زبان پارسی, ترجمه هایم

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s