ترجمه ی فارسی کتاب بارقه های سکوت

بارقه هايي از سكوت

Sparks of Silence

گوهرهاي برگزیده از سخنان مهربابا
Selected Pearls of Avatar Meher Baba’s Silent Words
گردآوری کننده: آنا کاندیل
برگردان به فارسی: محسن خاتمی

Compiled by
Anna Khandale, M.A.

Translated into Persian by Mohsen Khatami
Published by
Avatar Meher Baba Center
Rautwadi, Akola – 444005

محتوای کتاب

مقدمه مترجم

1. وابستگی ها و نگرانی ها (نگراني)

2. عشق وسیله است (هدف خداوند است)

3. روزه ی واقعی
4. بوی دکان شیرینی پزی بابا

( بازی آمدن و رفتن)

5. تصویری ذهنی

(نام کی باید به یاد سپرده شود؟)

6. قدرت عشق

(عشق واقعی(

7. موهبت اندوه
8. شادمان بمان
9. کار بابا

(عشق الهی)

10. کوچکترین نفاق…

(برکه ای از آب کثیف)

11. عشق الهی _ در هر موجود
12. عمل و نتیجه ی آن

( کارها را به خداوند نسبت بده)


13. مرگ و تاثیرات ذهنی

(مرگ)

14.دشوارترین کار

(خودت را برنده شو)

15.توليد عشق

(عشق را خلق کن)

16.ارتباط مستقیم

(دعا ها)

17 . قطب یا نقطه ی کانونی

(نیایش قلبي)

18.صدای دل

(صداقت را به یاد بسپار)

19.گنجینه ی خوشبختی بابا

( رنج کشیدن)

20. پشه بند بابا

(بر من مراقبه کن)

21. تحمل صبورانه

(برای یک عاشق خداوند)

22. حالتي ورای ذهن انسان

(حالت نیرویکالپ)

23. راه قهرمانان

(طریقت معنویت)

24. همچون درخت

( یا خدا را بخواه یا دنیا را : نمی توانی هردو را بخواهی!)

25. به دشواری حمل کردن هیمالیا روی سر

(سنگ پرش)


26. وقتي خشمگینی، فراموش کن
27. خواسته
28. فقط خداوند واقعی است
29. به دیگران یاری برسان
30. ضروري ترين چیز

(گام ها)

31. یک حماقت تمام

( نیایش توسط واسطه)

32. یادآوری خداوند از صمیم قلب
33. سلطه ی سانسكاراهای حیوانی
34. وانهادن اهریمن به نفع خیر

(سانسکاراهای حیوانی)
35. خادمی نیک و اربابی بد

( ذهن)

.36 آن آب ادراک

(به یکی بچسب)

37. پرندگان قفسي

(مرگ به مفهوم واقعی)
38. سانسکاراها
39. کوره ی زنده
40. ذهن یعنی فکرکردن
41. منبع لایزال

(من عشق جاودانه ام)

42. معنای گم کردن خود

(جلال واقعی من)
43. جنگ __ بازی الهی
44. دنیای سراب: مایا __ 1
45. قهرمانان واقعی

( مایا2)
46. محل کار بابا

(آینه ی عشق)

47. خوراك ذهن

(ترک دنیا)

48. ژرف ترین مکان

( فکر کن و بشو)
49. روح نامیراست
50. فقط یک نفر…

(مراقبه ی ذهن)
51. عشق نیازی به تبلیغات ندارد.

(عاشق من)
52. من سرور شخصیت یافته هستم
53. قفس روح

(خدا و مذهب)
54. عشق برای خداوند
55. تمام تقسیمات تخیلی هستند

(حقیقت جاودانه)
56. ماموريت بابا

(آزادی از خواستن)
57. تشنگی داشته باش

( روحانیت)
58. تو خود حجاب هستی

Advertisements

Leave a comment

Filed under Education, Information, MeherBaba, MyTranslations, مهربابا, به زبان پارسی, ترجمه هایم

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s